nanoq Nanoq
GrønlandskDanskEnglish
  • Inatsisartut
  • Naalakkersuisut
  • Om Grønland

Grønlands historie 1940-1960

Adresse

Formandens Departement
Postboks 1015
3900 Nuuk

Tlf.: (+299) 345000
E-mail: govsec@nanoq.gl 


Anden verdenskrig blev et vendepunkt i den grønlandske historie. De manglende forsyninger fra Danmark blev erstattet med forsyninger fra USA og Canada. Amerikanerne anlagde militære baser og andre installationer i landet.

Den danske isolationspolitik var dermed brudt. Efter krigen blev Grønland imidlertid atter isoleret for en kort periode.

Grønlandske og danske politikere nedsatte i 1948 "Grønlandskommissionen“, der afgav betænkning i 1950, og "nyordningen" indledtes hermed. I 1953 blev Grønlands koloniale status opgivet, og den danske Grundlov blev udstrakt til også at omfatte Grønland, hvilket indebar, at grønlænderne inden for en overskuelig fremtid skulle sidestilles økonomisk og retligt m.v. med befolkningen i Danmark.

Imidlertid blev den danske indsats, bl.a. fra nogle grønlandske politikeres side, vurderet som værende for lille, og allerede i 1960 nedsatte den danske regering et nyt udvalg, Grønlandsudvalget af 1960 (populært kaldet G-60), som havde til formål at styrke bestræbelserne for en effektivisering af ligestillingen.

5 hovedsynspunkter lå til grund for den nye betænkning, nemlig

  • at beskæftigelsen måtte øges,
  • at befolkningen skulle koncentreres i de bedst egnede byer,
  • at erhvervslivet effektiviseredes,
  • at uddannelserne skulle prioriteres højere, og
  • at boligbyggeriet skulle intensiveres.

Til top

Sidst opdateret : 28.02.2013

Namminersorlutik Oqartussat, 3900 Nuuk, Telefon: (+299) 34 50 00